Media

06.06.2023
Qala Sığorta və Qala Həyat Sığorta Şirkətləri İSO Beynəlxalq Standartlaşdırma Sisteminin tətbiq olunması zamanı şirkətdaxili audit işininin qurulmasına hazırlaşırlar.

Qala Sığorta və Qala Həyat Sığorta şirkətləri, əməkdaşlarından ibarət işçi qrupu formalaşdırıb və onlara cəmiyyətin proses və prosedurlarının auditi üzrə peşəkar təlimin keçirilməsini təmin edib».

Bütün xəbərlər