Müştəri̇ məmnuni̇yyəti̇ sorğusu

Hörmətli müştərimiz,

Fikirləriniz bizim üçün önəmlidir.
Bu sorğu sizə çatdıqdan sonra ən qısa müddət ərzində cavablandırmağınızdan məmnun olarıq.
Sorğunun anonimliyinə zəmanət veririk.
Əməkdaşlığımızın davam etməsi arzusu ilə!

Qiymətləndirmə meyarları:

1. Müraciətin qəbulu prosesi:

2. Müraciətin qəbul edilməsi haqqında qarşılıqlı əlaqə sistemi:

3. Müraciətin icra müddəti:

4. Müraciət zamanı sizinlə əlaqə yaradan əməkdaşın davranışı:

5. Nəticədən məmnunluğunuz:

*

*

*