"Qala Sigorta"

Əmin "QALA" bilərsiniz

Müştərilərimizin bütün sığorta ehtiyaclarını qarşılamaq, məsləhət vermək və zərərdən sonra onları zərərdən öncəki maliyyə vəziyyətinə qaytarmaq.

Наши страховые выплаты

Эксклюзивные
предложения для вас

Новости