İSO 9001:2015 və İSO 10002:2018


Qala Sığorta İSO Beynəlxalq Standartlaşdırma Sistemi çərçivəsində İSO 9001:2015 və İSO 10002:2018 standartları üzrə sertifikatlara sahib oldu.