İpoteka predmeti olan əmlak sığortası

İpoteka predmeti olan əmlak sığortası
Kredit şəklində götürülmüş pul vəsaitlərindən istifadə edilərkən, girov qoyulmuş əmlakın qorunmasının zərurəti yaranır. İpoteka predmeti olan əmlakın sığortası əmlakın hər hansı risklər nəticəsində zədələnməsi, məhv olması kimi hallardan qoruyur. Bu da həm müştərinin həm də kredit təşkilatının əmlak mənafelərini qorumağa imkan verir.

Sığorta riskləri
Yanğın, ildırım, partlayış, fırtına, dolu, daşqın, uçaq və digər hava nəqliyyatı və onlardan düşən hissələr, suyun hər hansı çəndən və ya borudan axması, heyvan və ya yol nəqliyyat vasitəsi tərəfindən vurulan zərbə, güclə və zorla mülkə giriş və mülkdən çıxışdan istifadə olmaqla oğurluq və ya oğurluq cəhdi, üçüncü şəxslərin qərəzli hərəkətləri, zəlzələ və onun nəticəsində irəli gələn yanğın və / və ya partlayış və digər risklər.