Əmin QALA bilərsiniz

Onlayn müraciət

Sığorta predmeti
Sığortalıya məxsus mənzilin/fərdi yaşayış evinin daxili təmir işləri
Sığortalıya məxsus daşınar əmlak (mənzilin/fərdi yaşayış evinin daxilində yerləşən)
Sığortalıya məxsus mənzilin/fərdi yaşayış evinin istismarı ilə əlaqədar üçüncü şəxslər qarşısında yaranan mülki məsuliyyət

Sığorta riskləri
Daxili təmir və daşınar əmlak üzrə
Yanğın, ildırım, partlayış, uçaq və digər hava nəqliyyatı və onlardan düşən hissələr, fırtına, dolu, daşqın, heyvan və ya yol nəqliyyat vasitəsi tərəfindən vurulan zərbə, oğurluq və ya oğurluq cəhdi, yer sürüşməsi, zəlzələ, üçüncü şəxslərin qərəzli hərəkətləri

Mülki məsuliyyət üzrə
Sığortalıya məxsus mənzildə/fərdi yaşayış evində baş verən yanğın (yanğınsöndürmə tədbirlərinin nəticəsində yaranan zərərlər daxil olmaqla) və partlayış nəticəsində üçüncü şəxslərin həyatına, sağlamlığına və/və ya əmlakına zərər dəyməsinə görə mülki məsuliyyətinin yaranması.

5000 AZN məbləğində təminat


Sığorta müddəti (günlərin sayı) Sığorta məbləği (hər təminat üçün) Sığorta haqqı
1-5 Daxili təmir üçün- 2000 AZN 3
Daşınar əmlak üçün- 2000 AZN
6-10 mülki məhsuliyyət üçün- 1 000 AZN 3.8

10 000 AZN məbləğində təminat

Sığorta müddəti (günlərin sayı) Sığorta məbləği (hər təminat üçün) Sığorta haqqı
1-5 Daxili təmir üçün- 4000 AZN 6
Daşınar əmlak üçün- 4000 AZN
6-10 mülki məhsuliyyət üçün- 2000 AZN 7.5

15 000 AZN məbləğində təminat

Sığorta müddəti (günlərin sayı) Sığorta məbləği (hər təminat üçün) Sığorta haqqı
1-5 Daxili təmir üçün- 5000 AZN 9
Daşınar əmlak üçün - 5000 AZN
6-10 mülki məhsuliyyət üçün- 5000 манат 11.30


Sığorta proqramı

Xidmətlər:
 • Tibbi xərclər (stomotoloji müalicələr istisna olmaqla);
 • Dişlərin müalicəsi üçün xərclər;
 • Tibbi nəqliyyat xərcləri;
 • Ölümdən sonra repartasiya xərcləri;
 • Bədbəxt hadisələr nəticəsində:
  а. ölüm
  b. bir və ya iki əzanın və ya gözün itirilməsi
  c. daimi əlillik
 • itirilimiş yükün təminatı;
 • reysin gecikməsi səbəbindən sığorta təminatı
 • reysin ötürülməsi səbəbindən sığorta təminatı
 • Xarici passportun, sürücülük vəsiqəsinin, səyahət sənədlərinin itirilməsi və oğurlanması halında sığorta təminatı

Təminat: ABŞ, Kanada, Yaponiya, Avstraliya başqa dünyanın hər yerində


Gün 15 000 30 000 50 000
3 3 3,52 4,04
4 4,25 4,5 5,7
5 4,5 4,8 7,5
6 4,8 5,2 8,25
7 5,2 5,6 8,55
8 5,6 6 9
9 6 7,5 9,45
10 6,6 8 9,5


Tibbi sığorta proqramı
 • Təcili tibbi yardım
 • Təxirə salınmaz ambulator xidmətlər

Tibbi xidmətlər
Təxirəsalınmaz ambulator xidmətlər
 • 24 saatlıq təcili tibbi yardımın təşkili;
 • Tibbi briqadalar tərəfindən ilkin yarım;
 • Lazımi dərmanlarla təmin olunma;
 • Tibbi göstərişlərə əsasən evakusiya, xəstəxanaya yerləşdirmə, nəqliyyat
Təxirəsalınmaz ambulator xidmətlər
 • İxtisaslaşmış həkim qəbulu;
 • Həkim təyinatı ilə təcili diaqnostik müayinələrin aparılması;
 • Ambulator şətaitdə təcili terapevtik və cərrahi əməliyyatların təşkili;
 • Təcili vaksinasiya (tetanoza, quduzluğa və difteriyaya qarşı)


Sığorta məbləği və sığorta haqqı
Sığortalıların sayı Tələb olunan bildirişlər
Hər bir nəfər üçün sığorta ödənişi sığorta müddəti 3-5 gün 30 AZN
sığorta müddəti 6 -10 gün 50 AZN
sığorta müddəti 11 -20 gün 70 AZN
sığorta müddəti 21 -30 gün 900 AZN
Hər nəfər üçün sığorta məbləği basic 1 000 AZN
Sığorta olunmayan şəxslər 65 yaşdan cavan olan şəxslər
Sığorta olunmayan şəxslər 65 yaşdan yuxarı; I və II qrup əllilər
Sığortalının məhsuliyyəti Sığorta məbləğinin/məhsuliyyət limitinin 100 (yüz)%
Azadolma Tətbiq edilmir
Gözləmə müddəti Tətbiq edilmir