Evimiz Qalamızdır

Məhsul fərdi şəxslər üçün fərqli büdcələrə uyğun, çevik sığorta həlli yoludur.

Tərkibi:
 • daşınar əmlak;
 • daxili təmir işləri;
 • əmlakın istismarı ilə bağlı yaranan mülki məsuliyyətin sığortası.
Fiziki şəxslərə məxsus daşınar əmlakın, daxili təmir işləri və əmlakın istismarı ilə bağlı yaranan məsuliyyətin sığortası üzrə sığorta (təminat) məbləğləri və sığorta haqları:
  Daşınar əmlak Daxili təmir işləri Əmlakın istismarı ilə bağlı yaranan məsuliyyətin sığortası üzrə
Sığorta məbləği Sığorta haqqı Sığorta məbləği Sığorta haqqı Sığorta məbləği Sığorta haqqı
Variant 1 5000 18 5000 18 5000 18
Variant 2 8000 36 8000 36 8000 36
Variant 3 10000 48 10000 48 10000 48


Təminat verilən risklər:

 • Bölmə 1,2. Yanğın, ildırım, partlayış, uçaq və digər hava nəqliyyatı və onlardan düşən hissələr, fırtına, dolu, daşqın, suyun hər hansı çəndən və ya borudan axması, heyvan və ya yol nəqliyyat vasitəsi tərəfindən vurulan zərbə, oğurluq və ya oğurluq cəhdi, üçüncü şəxslərin qərəzli hərəkətləri;
 • Bölmə 3. Mənzildə baş verən yanğın, (yanğınsöndürmə tədbirlərinin nəticəsində yaranan zərərlər daxil olmaqla), partlayış, suyun hər hansı çəndən və ya borudan axması nəticəsində üçüncü şəxslərin həyatına, sağlamlığına və/və ya əmlakına zərər dəyməsinə görə Sığortalının mülki məsuliyyətinin yaranması halı;
Şərtlər:
 • Azadolma tətbiq edilmir.
 • Sığorta təminatı Sığortalıya məxsus daşınmaz əmlakın yalnız yaşayış məqsədi ilə istifadə olunması şərti ilə verilir.
 • “Sığorta predmeti” bölməsində göstərilən daşınar əmlak(lar) yalnız «Sığorta predmetinin yerləşdiyi ünvan» bölməsində göstərilən ünvanda yerləşdiyi zaman sığorta təminatı ilə əhatə olunur(lar).
 • Sənətkarlıq və antikvarlığı baxımından qiymətli olan tablolar, rəsm əsərləri, kitablar, qravürlər, yazılar, heykəllər, bəzək əşyaları, kolleksiyalar, xalçalar və bu kimi əşyalar; Modellər, qəliblər, plan və eskizlər, ixtira patentləri, sənədlər, mühasibatlıq və bu kimi digər sənədlər; Nağd pul, səhmlər, istiqrazlar, qiymətli kağızlar, bütün növ qızıl və gümüş, onlardan hazırlanmış zinət əşyaları, digər qiymətli zinət ləvazimatları, qiymətli daşlar, incilər və sair qiymətli əşyalar; sığorta təminatına daxil edilmir.
 • Təmir-tikinti işləri aparılarkən bu səbəbdən sığortalanmış əmlaka dəymiş zərərlər və yaranmış məsuliyyət üzrə sığorta təminatı verilmir.
 • Üçüncü şəxslər qarşısında mülki məsuliyyətin sığortası üzrə faydalanan şəxslər(lər) - zərərçəkən şəxs(lər) hesab edilir.
 • Daxili təmir işləri dedikdə aşağıdakılar nəzərdə tutulur:- elektrik işləri,- daxili hissədən divarların və tavanın alçı ilə suvanması, rənglənməsi, divar kağızı və ya digər dekorativ elementlərlə üzlənməsi (hörgü və hörgü üzrərinə suvağın vurulması istisna olunur), - tikinti materialının növündən asılı olmayaraq (parket, taxta, laminant, alçıpan, asma tavan, dikt, kafel, metlax, mərmər və s. digər üzlük materialları) tavan və döşəmə örtüyünün üzlük qatının vurulması (tavan və döşəmə örtüyün alt qatında icra olunmalı işlər istisna olunur),- Xarici pəncərələrin və daxili qapıların təmiri və ya əvəzlənməsi, - Yuxarıda sadalanan təmir işlərindən başqa heç bir təmir işinin görülməsi və yenisi ilə əvəzlənməsi təminata daxil deyildir.
 • Dolayı zərərin ödənilməsi ilə bağlı irəli sürülmüş iddialar istisna olmaqla.
 • Sığortalının himayəsində, mühafizəsində və nəzarətində olan əmlaka görə məsuliyyət istisna olunur.
 • İcarəyə verilmiş əmlaka dəymiş zərərlər və həmin əmlakın istifadəsi üzrə yaranmış məsuliyyətə dair sığorta təminatı verilmir.