Onlayn müraciət

Avtomobillərin sığortası yol nəqliyyat vasitələrinin bütün növləri üçün əldə edilən sığortadır. Sığortanın məqsədi - avtomobilin həm hərəkətli, həm də hərəkətsiz halda üzləşə biləcəyi, hər növ fiziki itki və zərərlərdən qorumanın təmin edilməsidir.


Sığortalı, aşağıdakı qeyd olunan risklər nəticəsində avtomobilə dəyə bilən zərərlərdən sığorta təminatını əldə edə bilər:
  • Avtonəqliyyat hadisəsi
  • Üçüncü şəxsin qanunazidd hərəkəti
  • Oğurluq, quldurluq, qaçırma və soyğunçuluq
  • Yanğın və partlayış
  • Təbii fəlakət
  • Heyvanların hərəkəti

Şərtsiz azadolma tətbiq edilmir. Sığorta müddəti - 12 ay

Sığorta məbləği Sığorta haqqı
1 500 AZN 100 AZN
2 500 AZN 170 AZN
4 000 AZN 380 AZN


Hadisə baş verdikdə, şirkətimiz aşağıdakı xidmətləri göstərir:

  • Hadisə yerinə gediş
  • Təmirin keyfiyyətli olmasına nəzarət
  • Pulsuz evakuasiya xidmət
  • Ən qısa müddətdə təmirin təşkili

Sığorta ödənişi sığorta müddəti ərzində qeydə alınmış yalnız bir, ilk sığorta hadisəsi üzrə və natamam sığorta şərti tətbiq edilmədən həyata keçirilir. Sığorta ödənişi həyata keçirildikdən dərhal sonra sığorta müqaviləsi sığorta haqqının geri qaytarılmaması şərti ilə hüquqi qüvvəsini itirərək xitam olunmuş hesab olunur və sığorta məbləği heç bir halda bərpa olunmur.
Dəyəri 50.000 AZN-dən çox olan nəqliyyat vasitələrinə, bu məhsul tətbiq edilmir.