Sığorta ödənişlərimiz

310 000 AZN

136 940.67 AZN

63 056 AZN

61 822 AZN

56 500 AZN

55 375.21 AZN

45 000 AZN

40 315 AZN

40 200 AZN

37 660.62 AZN

37 000 AZN

34 915 AZN

31 700 AZN

29 160 AZN