Sığorta ödənişlərimiz

136 940.67 AZN

56 500 AZN

40 315 AZN

40 200 AZN

29 160 AZN

13 955 AZN

13 159.62 AZN

12 505 AZN

5 000 AZN

5 000 AZN

45 000 AZN

37 660.62 AZN

37 000 AZN

34 915 AZN

12 100 AZN

10 755 AZN

10 300 AZN

10 050 AZN

8 493.60 AZN

5 000 AZN

310000 AZN

5301.46 AZN

5000 AZN

1446.68 AZN

16000 AZN

5000 AZN

5000 AZN

5000 AZN

5000 AZN

5000 AZN

5000 AZN

5000 AZN

5000 AZN

8317 AZN

5000 AZN

5000 AZN